Как и где получить Справку Об Отсутствии Судимости

La transició i relació amb España és un tema que no ha d'estar a la constitució, però que és molt important per molta gent. També podem debatre sobre aquests temes.
Respon

Respon